Overslaan en naar de inhoud gaan

Cookie- en privacybeleid

Yuverta Hotspots en jouw privacy

In deze Privacy- & Cookieverklaring leggen we uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We vinden het belangrijk dat dit voor iedereen duidelijk is. Jouw gegevens zijn bij ons in goede handen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Stichting Yuverta is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect zijn te herleiden tot jou als persoon. Denk daarbij aan naam en e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook aan jouw telefoonnummer of geboortedatum. Alles wat met deze persoonsgegevens wordt gedaan, noemen we ‘verwerken’. De wettelijke betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, het bewaren, het raadplegen, het gebruiken, maar ook het verwijderen van persoonsgegevens.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens van personen met wie we direct of indirect een relatie willen krijgen, hebben of hebben gehad. Denk daarbij aan:

  • (Potentiële) contactpersonen van organisaties die we tot onze partners, leveranciers of (anderszins) zakelijke relaties rekenen.
  • Personen die zich op de site registreren en daarmee op onze site actief zijn.

Op deze site verwerken we gegevens die voor de werking van de site nodig zijn. Daarnaast verwerken we jouw privé of zakelijke contactgegevens:

  • Naam
  • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)
  • IP-adres

Met welk doel verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen, waarbij we per doel een aantal voorbeelden van verwerkingen hebben opgenomen.

Om je op te nemen in ons netwerk voor kennisuitwisseling

Als jij, of de organisatie die je vertegenwoordigt, partner wil worden, hebben we persoonsgegevens van jou nodig. Dat geldt ook als jij, of de organisatie die je vertegenwoordigt, leverancier van ons wilt worden of een zakelijke samenwerking met ons wilt aangaan. Of in het geval je je op onze site registreert en actief deelneemt in het kennisnetwerk. Ook dan hebben we persoonsgegevens van jou nodig.

Om je van feedback te kunnen voorzien

We maken gebruik van jouw persoonsgegevens op het moment dat je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld door informatie aan te vragen via onze website of door ons contactformulier in te vullen.

Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren

Om jou als contactpersoon en de organisatie die je vertegenwoordigt goed van dienst te kunnen zijn en de meest optimale ondersteuning te bieden, verwerken we gegevens onder meer voor marketingactiviteiten. Zo kunnen we je bijvoorbeeld via telefoon of e-mail informeren over onze diensten. Dit doen we alleen als je hiervoor toestemming hebt gegeven.

We verwerken jouw gegevens onder een van de volgende grondslagen:

  • Toestemming van jou als betrokkene;
  • Uitvoering van een overeenkomst waarin jij of je werkgever partij is;
  • Wettelijke grondslag;
  • Indien we je persoonsgegevens verwerken onder het gerechtvaardigd belang van Yuverta of een derde wordt dat in deze privacyverklaring nader toegelicht.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

We verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor de doeleinden zoals we die genoemd hebben. Jouw persoonsgegevens bewaren we ook niet langer dan nodig is. De financiële administratie, waar soms ook persoonsgegevens in staan, bewaren we conform de wettelijke eisen.

Met wie delen we persoonsgegevens?

We delen in bepaalde gevallen jouw persoonsgegevens met derde partijen. Uiteraard informeren we je daarover, en delen we jouw gegevens enkel en alleen na je uitdrukkelijke toestemming.

Voor sommige werkzaamheden schakelen we opdrachtnemers of verwerkers in, bijvoorbeeld voor e-mail marketing of partnerdatabeheer. We maken alleen gebruik van opdrachtnemers die, conform de AVG, passende beveiligingsmaatregelen treffen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Dit leggen we vast in een verwerkersovereenkomst. Daarnaast moeten zij geheimhouding garanderen. Ook mogen zij jouw persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen doeleinden.

Social media

Op onze website staan links naar social media. Deze Privacy- & Cookieverklaring geldt niet voor deze social media. Het gebruik van social media is jouw eigen verantwoordelijkheid. We raden je aan de privacyregels van deze social media goed te lezen, zodat je weet wat er met jouw gegevens gebeurt. Veel social media aanbieders zijn buiten de Europese Unie gevestigd en slaan jouw persoonsgegevens buiten de Europese Unie op. Hierdoor is het mogelijk dat jouw persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de Europese Unie.

Externe links

Onze website kan links bevatten naar andere, externe websites. Deze Privacy- & Cookieverklaring geldt niet voor deze websites. We proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites en de manier waarop daar met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. We adviseren je altijd na te lezen op welke manier deze externe websites met jouw persoonsgegevens omgaan.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij je bezoek aan onze website automatisch op jouw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Onze website maakt alleen gebruik van functionele en analytische cookies. Omdat de analytische cookies zijn geanonimiseerd, vragen we niet actief om jouw toestemming voor het plaatsen van deze cookies. We kunnen je namelijk niet persoonlijk identificeren wanneer je onze website bezoekt.

1. Functionele cookies

Functionele cookies gebruiken we om de website te laten werken, en om jouw voorkeuren als bezoeker van onze website te registreren en te onthouden. Dit zorgt ervoor dat je jouw voorkeuren niet steeds opnieuw hoeft aan te geven.

2. Analytische cookies

De site maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website bezoeken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, zodat de hotspot de site kan verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Yuverta heeft hier geen invloed op. Yuverta heeft Google geen toestemming gegeven om via de website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Welke regels gelden er bij de verwerking van persoonsgegevens?

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 

Welke rechten heb je?

Je kunt ons altijd vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken. Binnen uiterlijk vier weken ontvangt je dan een overzicht van jouw persoonsgegevens. Je kunt ons vragen onjuiste gegevens te wijzigen of jouw gegevens aan te vullen. Als je vindt dat jouw persoonsgegevens verwijderd moeten worden, kun je ons dat ook laten weten.

Vragen & Inlichtingen

Heb je vragen over deze Privacy- & Cookieverklaring of wens je meer informatie over jouw persoonsgegevens te ontvangen? Neem dan contact op met Blauwe Hotspot door een e-mail te sturen naar info@blauwehotspotdordrecht.nl.

Klachten

Ben je van mening dat jouw vraag of klacht onjuist is behandeld? Dan kun je je wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming, deze is bereikbaar via het loket voor Informatiebeveiliging en Privacy van Yuverta, e-mail: ibploket@yuverta.nl.

Uiteindelijk heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van het Privacy- & Cookieverklaring

We kunnen deze Privacy- & Cookieverklaring aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij raden jedaarom aan het Privacy- & Cookieverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website.