Overslaan en naar de inhoud gaan

Practoraat

Sinds 1 september 2022 is Patrick Asmawidjaja aangesteld als practor Water en Bodem bij de Blauwe Hotspot (water, bodem & klimaat) in Dordrecht. Zoals een hbo een lector heeft, is er op het mbo een practor. De practor is dé hoofdonderzoeker binnen het practoraat van het mbo en heeft als taak om de samenwerking tussen praktijk, onderzoek en onderwijs te versterken. 

Asmawidjaja: “Ik zie veel mogelijkheden om samen met onze studenten aan de slag te gaan met lokale vraagstukken zoals het op waarde schatten van lokale reststromen in combinatie met een regeneratieve manier van bodemgebruik. De volgende stap wordt om praktisch onderzoek uit te voeren en blauwdrukken te ontwikkelen op het gebied van biodiversiteitbevordering, waterkwaliteit, veerkrachtig waterbeheer en duurzaam bodemgebruik. Ook proberen we zoveel mogelijk de innovatie/transitie uit te drukken in waardecreatie voor de gebruiker en de omgeving".

 

 

Practor Patrick

Practor Patrick

Practor Water & Bodem

“Door onze studenten bloot te stellen aan innovaties en onderzoek, bereid ik ze voor om later aan de slag te gaan als excellente medewerkers in een alsmaar veranderende toekomst.”Patrick Asmawidjaja (Practor)