Overslaan en naar de inhoud gaan

Over ons

Wij zijn de Blauwe Hotspot voor Water, Bodem en Klimaat

Makelaar tussen onderwijs en bedrijfsleven Experts afleveren op het gebied van Water, Bodem & Klimaat, dat is de doelstelling van Blauwe Hotspot Dordrecht. Door de inzet van Blauwe Hotspot borgt het Yuverta college de nauwe samenwerking met de regio’s Drechtsteden, Hoeksche Waard en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, en verbindt het zich aan de regionale blauwgroene agenda’s. Op die manier kunnen onderwijs en bedrijfsleven samenwerken aan oplossingen voor een klimaatbestendige, leefbare en duurzame toekomst. De Blauwe Hotspot fungeert hierin als makelaar die partijen samenbrengt, - leerlingen, studenten en medewerkers uit bedrijfsleven en overheid - met als doelstelling om met elkaar te werken en van elkaar te leren. Bijvoorbeeld bij projecten waarin studenten en ondernemers samenwerken aan regionale opgaves. Burgerparticipatie speelt hier ook een grote rol in. Door burgers actief te betrekken bij (lokale) projecten weten we beter wat er speelt in de gemeenschap.

Meer hotspots

Hotspot Biodiversiteit en duurzame leefomgeving

Hotspot Boom, bos en natuur

Hotspot Diermanagement en -welzijn

Hotspot Duurzaam voedselsysteem

Hotspot Groene leefbare stad

Hotspot Teelt

Hotspot Tuin en landschap

Hotspot Water, bodem en klimaat

Investeren in talentontwikkeling

Voor het onderwijs betekent het een kans om studenten in een authentieke context (nationaal en internationaal) op te leiden en om de doorstroom vmbo-mbo-hbo en/of bedrijfsleven te verbeteren. Het mbo is een onmisbare schakel om de visie en planvorming vanuit de overheid naar de burger te vertalen. Een ander belangrijk doel is om jongeren enthousiast te maken voor de nieuwe opleiding ‘Leefbare Stad en Klimaat’ of de opleidingen ‘Watermanagement’, Water, Natuur & Recreatie of Hoveniersopleiding (specialisme water). Yuverta wil hiermee een nieuwe generatie studenten opleiden die over de juiste vaardigheden beschikken om klimaatoplossingen te bedenken, én uit te voeren. Ook voor leven lang ontwikkelingen zijn diverse cursussen en opleidingen beschikbaar.
Weersite Blauwe Hotspot